PLATBY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

Platbu na 2. pololetí prosím uhradit ideálně během ledna 2020.

1500 Kč / osobu ideálně převodem 1062808309/0800 (do poznámky jméno tanečníka), popř. hotově u T. Vojíře.

Plánovaná soustředění (COOL DANCE):

5. – 7. června 10T (Podbořany) přihláška
10. – 13. července LAT (Podbořany) * přihláška
26. – 29. července STT (Podbořany) * přihláška
17. – 22. srpna 10T (Podbořany) * přihláška

* Z klubu bude část hrazena z dotací, upřesní se na konci sezóny

Víkendové soustředění Styl-Dance
6. a 7. června
Dům kultury Teplice

jeden celý den STT, jeden celý den LAT

Jedná se o náhradu za zmeškané lekce v době nouzového stavu pro juniorské a mládežnické páry.

Další informace zveřejníme později.

SOBOTA – LATINA | NEDĚLE – STANDARD

09:30 – 10:00 rozcvička
10:00 – 12:00 seminář
12:00 – 14:00 oběd + pauza
14:00 – 16:00 seminář
16:00 – 16:30 pohybovka
16:30 – 18:00 večeře + pauza
18:00 – 20:00 practise

Pravidla dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, které se  od 11. května vztahují na všechny tréninky Styl-Dance Teplice:

  • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Doplňující informace:

  • Veškerý doprovod sportovců je povinnen nosit nepřetržitě ochranu dýchacích cest;
  • sportovec (nebo doprovod), který přišel do styku s osobou nakažednou COVID-19, je povinen tuto skutečnost ihned ohlásit předsedovi organizace a zdržet se vešekrých tréninků po dobu 14 dnů;
  • sportovec nebo doprovod, u kterého bude nákaza zjištěna, se může na sportoviště vrátit až po prokázání se negativním testem.
DATUMDENMÍSTOČASTRÉNINKINFO
25.05.PO
26.05.ÚTDŮM KULTURY17:00 - 20:00VEDENÝ TRÉNINK STT
27.05.STDIVADLO17:00 - 20:00volný trénink
28.05.ČTDIVADLO17:00 - 20:00VEDENÝ TRÉNINK LAT
29.05.
30.05.SODŮM KULTURY10:00 - 14:00volný trénink
31.05.NEDŮM KULTURY10:00 - 14:00volný trénink