Soustředění 2023

1. víkend:

27. – 30. července

Latino LADIES + FIT
ProAm

2. víkend:

3. – 6. srpna

Děti a mládež 6 – 17 let
Dospělě taneční páry (4. – 6.)
Latino LADIES + FIT

Bližší informace:

Místo:

Chata Mír v Jílovém u Děčína
Odkaz na Google mapy
Odkaz na stránky místa

Ubytování a jídlo:

Ubytování bude buď v chatkách nebo na pokojích nad sálem.
Plná penze v ceně.

Doprava:

Doprava na místo není v ceně kurzu. Vzhledem ke vzdálenosti od Teplic se počítá s vlastní dopravou.

Tréninky

Přesný tréninkový plán bude zveřejněný na začátku soustředění.
Počítá se s aktivitami během celého dne, a to od ranní sportovní rozcvičky až po večerní practise.

Cena (za osobu):

Všichni kluboví mají 1000Kč slevu

Latino LADIES + FIT: 4500 Kč
ProAm: 5000 Kč
Děti a mládež 8 – 14 let : 4200 Kč
Dospělí : 3200 Kč / os = 6400 Kč / pár

Přihláška:

Podmínky:

PROVOZNÍ ŘÁD SOUSTŘEDĚNÍ tanečního klubu Styl-Dance Teplice z.s.

Příjezd na soustředění:

• Dostavte se na soustředění včas podle pokynů v přihlášce.
• Každý účastník je povinen včas zažádat o případné změny v termínu příjezdu/ odjezdu, způsobu dopravy, způsobu stravování (alergie na lepek, na laktózu, celiakie, cukrovka, apod.), a to nejpozději 14 dnů před konáním soustředění.
• Po příjezdu se účastník ohlásí trenérovi a vyřídí se registrace příjezdu na soustředění. Účastník sdělí zdravotní omezení, alergie a další důležité informace.
• Po obdržení klíčů od pokoje se ubytujte.
• Účastník příjede na soustředěnív dobré zdravotní kondici bez jakýchkoliv infekčních onemocnění, tak aby neohrozili zdraví ostatních.

Obecné podmínky:

• Účastník soustředění neopouští místo výkonu soustředění bez vědomí trenéra nebo jím pověřené osoby – a to ani do nejbližšího okolí.
• Každý účastník je povinen včas zažádat o případné změny v termínu příjezdu/ odjezdu, způsobu dopravy, způsobu stravování (alergie na lepek, na laktózu, celiakie, cukrovka, apod.), a to nejpozději 14 dnů před konáním soustředění.

• Účastník je povinen uposlechnout pokynu kteréhokoli z trenérů nebo jiných pověřených osob – pokud pokyn není v rozporu s tímto řádem.
• Účastník je povinnen dodržovat denní i noční režim upřesněný trenérem.
• Provozovatel neručí za ztrátu peněz a jiných cenností. Používání mobilních telefonů a zábavní elektroniky (herní konzole, přehrávače…) je povolen pouze v osobním volnu, nikoliv během tréninkové jednotky a v průběhu nočního klidu.

• Stravování (snídaně, oběd a večeře) je pro každého účastníka povinností.
• Účastník soustředění je povinen dodržovat čas nočního klidu (večerky) 22:00 až 7:00 a svým chováním v tomto čase nerušit ostatní účastníky. Večerní hygienu musí provést před začátkem večerky a být ve vlastní posteli.
• Každou změnu zdravotního stavu, či případné zranění je účastník povinen nahlásit vedoucímu školy.

Slušné chování na soustředění:

• Denní program je závazný pro každého účastníka. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat. Na jednotlivé akce (snídaně, oběd, večeře, tréninkové jednotky, doprovodné programy,…) přichází účastník vždy včas.
• Účastník se chová slušně ke svému okolí a tanečnímu partnerovi. Jsou zakázány veškeré formy šikanování, hrubost.

• Užívání drog, anabolických steroidů či jiných zakázaných látek, pití alkoholu, kouření je přísně zakázáno.
• Účastník chrání klubový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned trenérovi.

• Hudební přehrávač smí ovládat pouze trenér.
• Účastník chrání rovněž svůj osobní majetek, včetně přiděleného klíče od pokoje, případnou ztrátu hlásí trenérovi. Nalezené věci se odevzdávají majiteli nebo trenérovi. • Poškodí-li někdo majetek objektu nebo jiného účastníka,nebo způsobí újmu další osobě je povinen škodu nahradit. Organizátor nenese řádnou zodpovědnost.

Úklid a dodržování hygienických návyků:

• Každý účastník dodržuje pořádek a čistotu v celých prostorách soustředění.

• Po použití sportovního náčiní, ho po sobě účastník uklidí.
• Dodržujte každodenní osobní hygienu. Buďte čistí a slušně upravení • Účastník dodržujte pořádek v prostorách veřejných WC.
• Účastník soustředění dodržuje pořádek na svém pokoji.

Odjezd ze soustředění:

• Odjezd probíhá dle pokynů v přihlášce.
• Účastník o svém odchodu informuje trenéra a dořeší případné administrativní úkony.

Za nedodržování výše uvedených podmínek může být účastník potrestán napomenutím či podmínečným vyloučením. Může být také ze soustředění na vlastní náklady vyloučen a poslán domů bez finanční náhrady za zbytek pobytu.

Styl-Dance Teplice, z.s. Doubravská 871/33, 415 01 Teplice IČ: 66090628