Společenské tance pro děti (8-12 let)

kontakty, přihlášky, platby

Rozpis tréninků a jejich místo najdete:

V záložce „Tréninky„.
Kontrolovat každý den před kurzem!

Kontakty:

Jakub Novotný (trenér)
tel.: 606 979 913

Tomáš Vojíř (platby, provozní info)
tel.: 724 468 636

Přihláška do tanečního klubu:

Odesílá se pouze 1x na celý školní rok 2022/23

Cena:

1200 Kč / pololetí (1. pololetí v září, 2. poleletí v únoru)

Číslo účtu: 1062808309/0800
Částka: 1 200,00 Kč
Zpráva pro příjemce: Jmeno ditete
Variabilní symbol: 22230200

h

Podmínky členství:

1) Čas a místo lekcí
Lekce se řídí předběžným rozpisem, který dodává Dům kultury (dále jen DK) a to vždy na celý kalendářní měsíc dopředu.

Mohou nastat výjimečné situace, kdy se některý z termínů kurz neuskuteční:
– v rozpisu nebude kurz vypsaný, protože není k dispozici žádný sál
– kurzy zpravidla neprobíhají o státních svátcích a o školních prázdninách
– změna plánu od DK a tedy zrušení kurzu (vždy týden dopředu)
– nemoc trenéra, kdy nestihneme domluvit náhradního

Výše popsané důvody se nedějí pravidelně, ale spíše výjimečně. V případě zrušení tréninku z důvodu nemoci trenéra upřesníme formu náhrady (hodiny nepropadnou).

Všechny důležité informace a platný rozpis tréninků je vždy vyvěšen na stránce: https://styl-dance.cz/treninky/.
Před každou lekcí si prosím tuto stránku otevřete a ověřte si, jestli neproběhly ve vašem kurzu nějaké změny (pozor, stránku je potřeba si vždy aktualizovat = zejména v mobilu). U svého kurzu vždy uvidíte vždy počet lekcí, jméno trenéra. Na této stránce také najdete kontakt v případě jakýchkoliv dotazů.

2) Co si vzít na sebe
Pohodlné sportovní oblečení.
Obuv sportovní – musí být čistá a se světlou podrážkou!

3) Kurzovné
Kurzovné se hradí vždy na celé pololetí. V případě nespokojenosti s kurzem uznáváme vrácení pouze po 1. lekci. V případě Vaší neúčasti se kurzovné nevrací.