Letní dětský tábor s tancem

Náplň tábora a pro koho je tábor vhodný:

Tábor je vhodný pro děti i mladistvé od 6-17 let.

Náplň tábora:
Letní dětský tábor s latinskoamerickými a standardními tanci nabízí dětem nejen příležitost pobavit se, ale také naučit se nové taneční dovednosti a zlepšit svou koordinaci a pohyblivost. Náplň letního dětského tábora s tancem latinskoamerických a standardních tanců může vypadat následovně:

 1. Úvodní taneční lekce: Na začátku tábora se děti seznámí s tanečním programem a naučí se základní kroky latinskoamerických a standardních tanců.

 2. Salsa: Lekce salsy se zaměří na rytmus a energii, které jsou pro tento taneční styl typické.

 3. Cha-cha-cha: Děti se naučí charakteristické kroky a rytmus cha-cha-cha a zkombinují je s hudbou.

 4. Rumba: Lekce rumbu se zaměří na pomalé, vášnivé kroky a rytmus, který je pro tento taneční styl typický.

 5. Jive: Děti se naučí rychlé kroky a energický rytmus jive a zkombinují je s hudbou.

 6. Waltz: Lekce valsu se zaměří na elegantní kroky a synchronizaci tance s hudbou.

 7. Quickstep: Děti se naučí rychlé a energické kroky quickstepu a zkombinují je s hudbou.

 8. Taneční hry: Kromě tanečních lekcí budou děti mít také možnost hrát taneční hry, jako je například „Simon Says“ nebo „Dance-Off“.

 9. Taneční vystoupení: Na konci tábora budou děti mít příležitost předvést své taneční dovednosti na vystoupení pro rodiče a přátele.

 10. Venkovní aktivity: Mezi tanečními lekcemi budou děti mít také příležitost vychutnat si venkovní aktivity, jako je plavání, volejbal a fotbal.

 11. Kulturní akce: Během tábora budou děti také poznávat různé kultury skrz latinskoamerické a standardní tance a hudbu.

 12. Kreativní aktivity: Děti budou mít také příležitost se vyjádřit skrze kreativní aktivity, jako je výtvarné umění a divadlo.

Náplň letního dětského tábora s tancem latinskoamerických a standardních tanců bude plná zábavy a příležitostí pro děti naučit

.

Kde se trénuje:

Chata Mír v Jílovém u Děčína
Odkaz na Google mapy
Odkaz na stránky místa

Co si vzít na sebe:

 

 1. Taneční oblečení: Několik kusů pohodlného a volného oblečení pro tancování, včetně triček, kraťasů a legín.

 2. Taneční obuv: Taneční boty nebo pohodlné tenisky, které umožní volný pohyb nohou.

 3. Koupací oblečení: Plavky a ručník pro koupání v bazénu nebo přírodní vodě.

 4. Sportovní oblečení: Oblečení pro venkovní aktivity, jako jsou sportovní legíny, trička a tenisky.

 5. Přezůvky: Pantofle nebo jiné pohodlné obuv pro nošení v táboře nebo ve sprchách.

 6. Hygienické potřeby: Zubní kartáček, pasta, sprchový gel, šampon, krém na slunce a další hygienické potřeby.

 7. Léky: Pokud dítě užívá léky na pravidelné bázi, je důležité si vzít dostatek na celou dobu pobytu na táboře.

 8. Případné další vybavení: Přenosný ventilátor, svítilna, komáří repelent, plátěné tašky pro nákupy, nafukovací matrace apod.

 9. Psací potřeby: pro psaní deníku, psaní dopisů a pozdravů domů nebo pro poznámkování z lekcí.

 10. Svačinky a nápoje: Nějaké malé svačiny a pití na cestu, stejně jako doplněk k jídlu pro případ, že se dítěti něco z tábora nebude líbit.

 11. Doklady: Dokumenty pro případnou registraci v táboře, zdravotní pojištění, platby a podobně.

Cena:

8000 Kč / Celý turnus
platba převodem na účet na začátku období – informace dostanete včas do e-mailu

Kontakt na vedoucího tábora:

Jakub Novotný (vedoucí tábora)
777 787 312

Petr Vengrynský (vedoucí oddílu starších)
607 442 423

Zuzana Horáková (vedoucí oddílu nejmladších)

 

Kdy se tábor koná:

27.7.2023 – 6.8.2023: 
Příjezd mezi 15:00 – 16:30
Odjezd po 13:00

Přihláška:

[Form id=“36″]

h

Podmínky členství:

 

PROVOZNÍ ŘÁD TÁBORA S TANCEM tanečního klubu Styl-Dance Teplice z.s.

Příjezd na tábor:

• Dostavte se na tábor včas podle pokynů v přihlášce.
• Každý účastník je povinen včas zažádat o případné změny v termínu příjezdu/ odjezdu, způsobu dopravy, způsobu stravování (alergie na lepek, na laktózu, celiakie, cukrovka, apod.), a to nejpozději 14 dnů před konáním tábora.
• Po příjezdu se účastník ohlásí trenérovi a vyřídí se registrace příjezdu na táboře. Účastník sdělí zdravotní omezení, alergie a další důležité informace.
• Po obdržení klíčů od pokoje se ubytujte.
• Účastník příjede na soustředěnív dobré zdravotní kondici bez jakýchkoliv infekčních onemocnění, tak aby neohrozili zdraví ostatních.

Obecné podmínky:

• Účastník tábora neopouští místo výkonu tábora bez vědomí trenéra nebo jím pověřené osoby – a to ani do nejbližšího okolí.
• Každý účastník je povinen včas zažádat o případné změny v termínu příjezdu/ odjezdu, způsobu dopravy, způsobu stravování (alergie na lepek, na laktózu, celiakie, cukrovka, apod.), a to nejpozději 14 dnů před konáním soustředění.

• Účastník je povinen uposlechnout pokynu kteréhokoli z trenérů nebo jiných pověřených osob – pokud pokyn není v rozporu s tímto řádem.
• Účastník je povinnen dodržovat denní i noční režim upřesněný trenérem.
• Provozovatel neručí za ztrátu peněz a jiných cenností. Používání mobilních telefonů a zábavní elektroniky (herní konzole, přehrávače…) je povolen pouze v osobním volnu, nikoliv během tréninkové jednotky a v průběhu nočního klidu.

• Stravování (snídaně, oběd a večeře) je pro každého účastníka povinností.
• Účastník soustředění je povinen dodržovat čas nočního klidu (večerky) 22:00 až 7:00 a svým chováním v tomto čase nerušit ostatní účastníky. Večerní hygienu musí provést před začátkem večerky a být ve vlastní posteli.
• Každou změnu zdravotního stavu, či případné zranění je účastník povinen nahlásit vedoucímu školy.

Slušné chování na Táboře:

• Denní program je závazný pro každého účastníka. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat. Na jednotlivé akce (snídaně, oběd, večeře, tréninkové jednotky, doprovodné programy,…) přichází účastník vždy včas.
• Účastník se chová slušně ke svému okolí a tanečnímu partnerovi. Jsou zakázány veškeré formy šikanování, hrubost.

• Užívání drog, anabolických steroidů či jiných zakázaných látek, pití alkoholu, kouření je přísně zakázáno.
• Účastník chrání klubový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned trenérovi.

• Hudební přehrávač smí ovládat pouze trenér.
• Účastník chrání rovněž svůj osobní majetek, včetně přiděleného klíče od pokoje, případnou ztrátu hlásí trenérovi. Nalezené věci se odevzdávají majiteli nebo trenérovi. • Poškodí-li někdo majetek objektu nebo jiného účastníka,nebo způsobí újmu další osobě je povinen škodu nahradit. Organizátor nenese řádnou zodpovědnost.

Úklid a dodržování hygienických návyků:

• Každý účastník dodržuje pořádek a čistotu v celých prostorách soustředění.

• Po použití sportovního náčiní, ho po sobě účastník uklidí.
• Dodržujte každodenní osobní hygienu. Buďte čistí a slušně upravení • Účastník dodržujte pořádek v prostorách veřejných WC.
• Účastník soustředění dodržuje pořádek na svém pokoji.

Odjezd ze soustředění:

• Odjezd probíhá dle pokynů v přihlášce.
• Účastník o svém odchodu informuje trenéra a dořeší případné administrativní úkony.

Za nedodržování výše uvedených podmínek může být účastník potrestán napomenutím či podmínečným vyloučením. Může být také ze soustředění na vlastní náklady vyloučen a poslán domů bez finanční náhrady za zbytek pobytu.

Styl-Dance Teplice, z.s. Doubravská 871/33, 415 01 Teplice IČ: 66090628