INFO PRO NE-ČLENY

Pro tanečníky, kteří nejsou členy klubu nebo neplatí členské příspěvky je umožněn vstup na „volné tréninky“ za těchto podmínek:

Vstup na volný trénink = 50 Kč / osobu / trénink (délka nerozhoduje).
Hlásit vstupy mají za povinnost i tanečníci, kteří na sál mají přístup (tzn. i ti co dostanou na vrátnici klíče).
Platby provádějte nejlépe T. Vojířovi.

There is no form selected or the form was deleted.

DEN TANCE
3. 12.2022

Estrádní sál Dům kultury Teplice

14:00-14:15
zahájení

14:15-15:00
solo latino a fit

15:15-16:00
solo salsa a bachata

16:30-17:00
páry standardní tance

17:15-17:45
páry latinsko-americké tance

18:00-18:30
páry salsa

18:30-19:00
páry bachata

19:00-20:30
taneční večer pro všechny