INFO PRO NE-ČLENY

Pro tanečníky, kteří nejsou členy klubu nebo neplatí členské příspěvky je umožněn vstup na „volné tréninky“ za těchto podmínek:

Vstup na volný trénink = 50 Kč / osobu / trénink (délka nerozhoduje).
Hlásit vstupy mají za povinnost i tanečníci, kteří na sál mají přístup (tzn. i ti co dostanou na vrátnici klíče).
Platby provádějte nejlépe T. Vojířovi.

[Form id=“42″]