Děkujeme za odeslání Vaší přihlášky.
Do e-mailu dostanete veškeré instrukce.

 

Pokud by Vám e-mail nepřišel, kontaktujte nás prosím.
Těšíme se v září na parketě!

Vasi trenéři:

Jakub Novotný

Petr Vengrynský

DEN TANCE
3. 12.2022

Estrádní sál Dům kultury Teplice

14:00-14:15
zahájení

14:15-15:00
solo latino a fit

15:15-16:00
solo salsa a bachata

16:30-17:00
páry standardní tance

17:15-17:45
páry latinsko-americké tance

18:00-18:30
páry salsa

18:30-19:00
páry bachata

19:00-20:30
taneční večer pro všechny