Naši tanečníci po svátcích nelenoší a vyrazili hned v sobotu 09.01.2016 na soutěž do Prahy. A vedli si velice dobře. Všecha umístění byla finálová a většina dosáhla až na bednu!

Jun-I-E-STT Jun-I-E-LAT Jun-II-E-STT Jun-II-E-LAT
Pecha Jan & Kulhánková Natálie 1. místo 5. místo 2. místo 5. místo
Dohnal Jakub & Pechová Zdeňka 2. místo 3. místo 3. místo 3. místo

Oběma párům moc gratulujeme!

DEN TANCE
3. 12.2022

Estrádní sál Dům kultury Teplice

14:00-14:15
zahájení

14:15-15:00
solo latino a fit

15:15-16:00
solo salsa a bachata

16:30-17:00
páry standardní tance

17:15-17:45
páry latinsko-americké tance

18:00-18:30
páry salsa

18:30-19:00
páry bachata

19:00-20:30
taneční večer pro všechny