Naši tanečníci po svátcích nelenoší a vyrazili hned v sobotu 09.01.2016 na soutěž do Prahy. A vedli si velice dobře. Všecha umístění byla finálová a většina dosáhla až na bednu!

Jun-I-E-STT Jun-I-E-LAT Jun-II-E-STT Jun-II-E-LAT
Pecha Jan & Kulhánková Natálie 1. místo 5. místo 2. místo 5. místo
Dohnal Jakub & Pechová Zdeňka 2. místo 3. místo 3. místo 3. místo

Oběma párům moc gratulujeme!