Dne 11.04.2015 pořádal klub Cool Dance soutěž v Podbořanech. Měli jsme zde zastoupení dvou tanečních párů:

Hobby-Jun-I-STT Hobby-Jun-I-LAT
Benedikt Jan & Drobná Štěpánka 1. místo 1. místo
Přibyl Matyáš & Škodová Pavlína 4. místo 4. místo

Gratulujeme párům a děkujeme za pěknou reprezentaci!

DEN TANCE
3. 12.2022

Estrádní sál Dům kultury Teplice

14:00-14:15
zahájení

14:15-15:00
solo latino a fit

15:15-16:00
solo salsa a bachata

16:30-17:00
páry standardní tance

17:15-17:45
páry latinsko-americké tance

18:00-18:30
páry salsa

18:30-19:00
páry bachata

19:00-20:30
taneční večer pro všechny