V pátek 30.03. se konala v teplické knihovně celostátní akce s názvem Noc s Andersenem. STYL-DANCE zde pravidelně zajišťuje taneční ukázky dětských párů. Letos to bylo již po osmé a o pěknou podívanou se postarali Jan Benedikt & Štěpánka Drobná a Jan Macek & Anna Ctiborová.

[album id=20]