Lékařské prohlídky ČSTS

Povinné lékařské prohlídky pro soutěže

Naskenované prohlídky pošlete na mail: zdravotni.zpusobilost@csts.cz a v kopii styl-dance@styl-dance.cz

 

 

– (začátečníci) tanečníci, kteří ještě nevyjeli na soutěž / HOBBY (E) – stačí dodat prohlášení od rodičů – ke stažení ZDE!
POZOR! PRO HOBBY TOTO PLATÍ POUZE DO KONCE ROKU 2016, OD R. 2017 MUSÍ MÍT ZDR. PROHLÍDKY – VIZ NÍŽE!

 

 

– (většina pokročilých) soutěžní třídy D / C – musí absolvovat vstupní prohlídku:

  • rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí
  • sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována
  • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována
  • komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována
  • rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově
  • zjištění základní antropometrie
  • standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG)
  • laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku

Formulář pro posouzení zdravotní způsobilosti (viz příloha)

Vyplnění:

PROHLIDKA_VYPLNIT